JVM içerisinde statik tipli dilleri çalıştırabilmenin birden fazla amacı bulunmaktadır. Bunlar;

 • JIT (Just in Time) Compiler ile yüksek performans sunmak
 • Birçok dilin çalıştırılmasıyla JVM’i Polyglot bir ortam haline getirmek
 • Farklı dil ve ekosistemleri Java ekosistemine yakınlaştırmak
 • Farklı dil ekosistemlerinin gücünü JVM’de birleştirmek

Java Sanal Makinesi üzerinde birçok programlama dili çalıştırılabilmektedir. Bu diller ve uygulayıcı kütüphaneler aşşağıdadır (dil= uygulayıcı kütüphane şeklinde yazılmıştır. *Kaynak)

 • Ada: JGNAT
 • BBx: BBj is a superset of BBx, PRO/5, and Visual PRO/5.
 • C: C to Java Virtual Machine compilers
 • CFML: Adobe ColdFusion,Railo,Open BlueDragon
 • Common :Lisp Armed Bear Common Lisp,CLforJava
 • JavaScript: Rhino,Nashorn
 • Pascal: Free Pascal,MIDletPascal
 • Perl :6 Rakudo Perl 6
 • Prolog: JIProlog,TuProlog
 • Python: Jython
 • REXX: NetRexx
 • Ruby: JRuby
 • Scheme: Bigloo,Kawa,SISC,JScheme
 • Tcl: Jacl

Yukarıda listelenen programlama dilleri JVM bünyesinde koşturulabilmektedir.jsr 223( javax.scipt paketi ) sayesinde jvm ortamında farklı script dilleri koşturulabiliyor. Bazı diller yorumlama usülüyle koşturulurken, bazıları ise bayt koda dönüştürüldükten sonra koşturulmaktadır. Fakat, JavaScript haricindeki dillere karşılık bir uygulayıcı kütüphaneyi projenize eklemeniz gerekmektedir.

Örneğin JVM üzerinde Ruby dili ile uygulama geliştirmek istiyoranız, JRuby bağımlılığını Java projenize eklemelisiniz.

JRuby Maven Dependency

<dependency>
<groupId>org.jruby</groupId>
<artifactId>jruby</artifactId>
<version>1.7.16</version>
</dependency>

Diğer diller için de benzer biçimde gereken bağımlılık Java projenize eklenmelidir. Fakat, JavaScript programlama dili için olay biraz farklı bir durumda. Çünkü, Java 7 Rhino, Java 8 ise Nashorn isimli JavaScript motorlarını gömülü olarak JVM içerisinde bulundurmaktadır. Bu Java ekosisteminin JavaScript diline ne kadar önem verdiğini ayrıca göstermektedir.

##Java Scripting API Java programlama dili, tüm bu listeli dilleri koşturabilmek için ortak arayüzlerin bulunduğu bir API sunmaktadır. Java Scripting API bileşenleri javax.script paketi içerisinde bulunmaktadır. javax.script paketi oldukça basit arayüz ve sınıflar içermektedir.Bunlardan en önemlisi ScriptEngine arayüzüdür.

##ScriptEngine ScriptEngine türünden nesneler, ScriptEngineFactory#getEngine metodu üzerinden eşsiz bir takma isim ile elde edilmektedir. Bu nesneler ile, String türünden kod blokları koşturulabilmekte, ayrıca Java ile iletişim kurulabilmektedir. Örneğin, Nashorn JavaScript motoru için “nashorn” veya “rhino” takma adları, Ruby için ise “jruby” takma adı kullanılmaktadır.

###Örneğin;

// Java 8 için JavaScript motoru
ScriptEngine engine = ScriptEngineFactory.getEngine("nashorn");
//Java 7 için JavaScript motor
ScriptEngine engine = ScriptEngineFactory.getEngine("rhino");
//Ruby için JRuby motoru
ScriptEngine engine = ScriptEngineFactory.getEngine("jruby");
//Python için Jython motoru
ScriptEngine engine = ScriptEngineFactory.getEngine("jython");

Nashorn

Nashorn, Java 8 için özel olarak sıfırdan geliştirilen bir JavaScript motorudur.En buyuk avantajı jvm ortamında javascript dilini kullanmaya olanak tanır.Aslında JVM içinde javascript çalışması okadar da yeni değil 1998 yılında çıkarılan Rhino motoru kullanılıyordu fakat diğer js mootorlarına göreçok yavaştı. Nashorn, Rhino JavaScript motoruna göre 5 kat daha fazla performans sunmaktadır.

Nashorn JavaScript motoru ecmascript 5.1 i destekler ecmascript js dilinin standardize edilmiş halidir.Nashorn bir browser ortamı değildir

JVM dillerinden Java Scripting API destekleyenler, ScriptEngine eval metodu ile kod bloklarını koşturma imkanı elde etmektedir. Bu sayede ortak arayüz bileşenleri üzerinden Java harici diller JVM üzerinde koşturulabilmektedir.

JS’de diziler dinamiktir. Bir eleman eklendiğinde devamlı olarakelaman eklenebilir. Nashorn tip dönüşümü açısından sadece dizilere izin vermektedir. ## Kullanım Alanları -konsolda(jjs) -masaüstü ve javascript -java fx projelerinde -sunucu taraflı javaascipt kullanılabilir

Nashorn Engine Örneği

//Nashorn Engine elde ediliyor.
ScriptEngine engine = ScriptEngineFactory.getEngine("nashorn");
engine.eval("function topla(a,b){ return a + b; }");
String sonuc=(String)engine.eval(topla(3,5);); //topla isimli JavaScript fonksiyonu tanımlanıyor.
System.out.println(sonuc); // topla fonksiyonu Nashorn ile koşturuluyor, ve sonucu elde ediliyor.sonuc=8

JJS(Java Javascript Shell)

nashornun bir komut aracı ( shell)i var . java8 bilgisayarınızda yüklü ise hemen cmd yi açıp JJS yazıp javascript kodlarınızı yazıp çalıştıabilir veya cmd den dosyanızın oldugu bölüme kadar gelin ve jjs yi çalıştırın daha sonra load(“dosyanızın_adı.js”); komutuu girersk çalıştırın. jjs de console.log diye ekrana çıktı veremeyiz tabiki onun yerine print(); kullanacağız

Avatar.JS

Oracle tarafından geliştirilen javascript dilidir. Nashorn JS motoru içinde çalıştırılabilir. Avatar.js’yi kullanabilmek için minimum Java 8 sürümü gerekmektedir. Open JDK sitesinden indirilebilir. Avatar.js,Node.js’ye benzetilebilir. Nashorn ile Avatar.js’yi birlikte kullanabiliriz.

Bir Node.js geliştiricisi, Avatar.js ile Java’nın framework’üne ya da teknolojisine erişmek isterse, Avatar.js kullanabilir.

Engine Versiyonları ve Nashorn Takma Adları

public static void main(String args[])throws FileNotFoundException,ScriptException{
ScriptEngineManager mgr= new ScriptEngineManager();
for(ScriptEngineFactory factory : mgr.getEngineFactories()) {
 System.out.println("scrip tengine factory info");
 System.out.printf("\t script engine %s(%s)\n",factory.getEngineName(),factory.getEngineVersion());
 System.out.printf("\t language ::%s (%s)\n",factory.getLanguageName(),factory.getLanguageVersion());
 for(String na : factory.getNames()) {
   System.out.printf("\t engine alias ::::::: %s\n",na);
 }
}
}

Invocable Arayüzü

public static void main(String [] args )throws ScriptException,NoSuchMethodException{
// invocable arayüzü java tarafından javascript fonksiyonarını koşturmak için bulunan opsiyonel bir arayüzdürs
ScriptEngine engine = new ScriptEngineManager().getEngineByName("nashorn");
engine.eval("var person={};");
engine.eval("person.name='onur';");
engine.eval("person.surname='altunsoy';");
engine.eval("person.calculate=function(age){return this.name+'::: '+this.surname+'::: '+age};");
engine.eval("calculate=function(one,two){return (one*two);}");
Invocable inv =(Invocable)engine;
Object person = engine.get("person");
Object calculate = inv.invokeMethod(person ,"calculate", 24);
System.out.println(calculate);
System.out.println(inv.invokeFunction("calculate",5,4));
}

sonuç:

onur::: altunsoy::: 24
20.0

Eval Metodu Örneği

public static void main(String [] args )throws ScriptException{
ScriptEngine engine = new ScriptEngineManager().getEngineByName("nashorn");
engine.eval("var person= new Object();");
engine .eval("person.name='onur';");
engine.eval("person.surname='altunsoy';");
engine.eval("print(JSON.stringify(person));");
engine.eval("person.age=24;");
engine.eval("print(JSON.stringify(person));");
}

Java Arraylist Sınıfını Kullanma

var arrayList= java.util.ArrayList;
var arrayListType= new arrayList;
arrayListType.add('onur');
print(arrayListType.size());

JS Nesnelerini JSON Olarak Yazma

var person ={};
person.name="onur";
person.surname="altunsoy";
person.fullName=fullName=function() {
return this.name +" "+this.surname;
}
print (JSON.stringify(person));
print(person.fullName());

Java’nın Thread Sınıfını JavaScript İçinde Kullanma

var Thread = Java.type("java.lang.Thread");
var MyThread = Java.extend(Thread, {
run : function() {
print("thread calisiyor");
}
});
var th = new MyThread();
th.start();
th.join();

Java’nın Hashmap Sınıfını Kullanma

var HashMap = java.util.HashMap;
var map = new HashMap();
map.put("apple","red");
map.put("car","black");
map.put("phone","grey");
print("phone " + map.get("phone"));
for (var key in map) print("key "+key);
for each(var value in map) print("value "+value);

Sonuç:

phone grey
key apple
key car
key phone
value red
value black
value grey

String Sınıfını Kullanma

var StrArray = Java.type("java.lang.String");
print(StrArray);
var StrArray =new StrArray(3);
print(StrArray);
StrArray[0]="onur";
StrArray[0]="furkan";
StrArray[0]="ömer";
 • Onur Altunsoy

 • Student at Sakarya University and Java coder
Beğendiniz mi? O halde paylaşın: